Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Produkty w koszyku: 0
Wartość: 0.00 PLN

Regulamin

Korzystanie ze sklepu oil4you.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 

Regulamin Sklep

I Postanowienia ogólne.

1.Regulamin ten dotyczy zasad korzystania ze sklepu internetowego zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem http://www.oil4you.pl jest STABILITAS Piotr Świerczyński, ul. Brukselska 44a / 2, 03-973 Warszawa, NIP: 113-167-44-61, Regon: 012751346, który został wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Warszawy.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

II Definicje.

1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z funkcji Sklepu.
2. Sklep – podmiot udostępniający zasoby http://www.oil4you.pl rzecz Użytkowników.
3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Konto Użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówienia wystawionych Produktów, modyfikacji swoich danych, włączania i wyłączania dostępnych opcji, a także usuwania swojego konta.
5. Produkt/Usługa – dobra materialne publikowane na łamach Sklepu w celu sprzedaży oferowanych produktów.
6. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
7. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Użytkownikowi polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów.

III Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

1. W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien posiadać:
• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
• dostęp do sieci Internet;
• adres poczty email.
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
4. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://www.oil4you.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

IV Zasady składania i realizacji zamówienia.

1. Cena Produktu wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy Produkcie jest ceną nieuwzględniającą kosztów transportu.
3. Cena zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy oraz sposobu płatności.
4. Przy zdjęciu każdego Produktu Użytkownik ma możliwość zapoznania się z jego opisem. Opis Produktu zawiera informacje dotyczące zastosowania, właściwości, specyfikację oraz pojemność Produktu.
5. Poniżej opisu Produktu, Użytkownik ma możliwość skorzystać z funkcji „powiadom znajomego o produkcie” poprzez podanie maila do znajomego oraz swoje imię.
6. Zamówienia można składać z pominięciem Sklepu poprzez:
• Wysłanie wiadomości e-mail na adres: oil4you@oil4you.pl
• Telefonicznie w godzinach pracy Sklepu.
7. Użytkownik, który skorzysta ze sposobów z pkt. 6, pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się z treścią regulaminów umieszczonych na stronach Sklepu.
8. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia na Produkt za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”.
9. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
• wybór Produktów dokonywany przez dodanie ich do koszyka, używając przycisk „Dodaj do koszyka”,
• weryfikację produktów i ich ilości zgromadzonych w Koszyku,
• podanie danych do formularza: dane osobowe lub dane firmy, adres płatnika, adres dostawy, dane kontaktowe oraz naciśnięcie przycisku „Kontynuuj”,
• wybór formy dostawy i płatności oraz naciśnięcie przycisku „Kontynuuj”,
• zatwierdzenie zamówienia (Użytkownik widzi podsumowanie zamówienia) poprzez przycisk „potwierdzenie zamówienia”.
10. Po kliknięciu na przycisk „potwierdzenie zamówienia” Klient otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia.
11. W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych.
12. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
13. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
• dane zawarte w formularzu Sklepu oraz w Serwisie pośredniczącym są zgodne z prawdą.
14. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Dystrybucja odbywa się na terenie RP. Możliwe jest wpisanie innego adresu wysyłki.
15. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
16. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Użytkownikowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o niemożliwości spełnienia świadczenia.
17. W wypadku, gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Użytkownika na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.
18. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 12, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Użytkownika z jego nabycia.

V Dostawa.

1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
• Przedsiębiorstwo Kurierskie
• Odbiór własny
2. Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia lub mailu.
3. Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
4. Zasadą jest dostarczenie przesyłki do Użytkownika w ciągu dwóch dni roboczych po jej wyekspediowaniu poprzez Przedsiębiorstwo Kurierskie.
5. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.

VI Sposoby płatności.

1. Płatność może być dokonywana w następujący sposób:
a. Przelewem bankowym na numer 16 1910 1048 2256 7222 4094 0001;
b. Płatność za pobraniem;
c. Gotówką płatne przy odbiorze osobistym.
d. Płatność systemem
2. Użytkownik, który zamawia Produkt w Sklepie zawsze powinien podać m.in.: imię i nazwisko. W celu wystawienia faktury VAT, Użytkownik powinien wypełnić m.in.: pole „Dane firmy” oraz „ Numer NIP”. W przypadku faktur VAT wystawianych na firmę zawartość pól "Imię" i "Nazwisko" nie będzie drukowana na fakturach. Jeżeli imię i nazwisko jest częścią nazwy firmy Użytkownik powinien podać je w polu "Nazwa firmy".
3. Sklep ma możliwość wystawiania i udostępniania Użytkownikom, faktur VAT w formie elektronicznej.
4. Faktury będą wystawiane i przesyłane każdorazowo wraz z zamówionym produktem.
5. Osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej wystawione są faktury na żądanie. Aby otrzymać fakturę należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać drogą mailową pełne dane niezbędne do wystawienia faktury oraz Nr zamówienia.

VII Prawo odstąpienia od umowy.

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu Produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika. Zwrot nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
3.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się poniżej regulaminu jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:
• świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
• dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
• dostarczania prasy,
• usług w zakresie gier hazardowych.

VIII Usługa Newsletter.

1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą mailową dotyczących działalności Sklepu.
2. Użytkownik korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez:
• wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter
• naciśnięcie przycisku „Dodaj” w miejscu „Dodaj się do Newslettera”
4. Na wpisany przez Użytkownika adres email zostanie przesłany link aktywujący usługę. Należy kliknąć w nadesłany link i w tym momencie Sklep rozpocznie świadczenie usługi.
5. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newslettera poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu.

IX Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych jest http://www.oil4you.pl jest STABILITAS Piotr Świerczyński, ul. Brukselska 44a / 2, 03-973 Warszawa, NIP: 113-167-44-61, Regon: 012751346, który został wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Warszawy, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych Sklepu została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z usług Sklepu.
2. Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3.Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
4. Administrator oświadcza, iż dokonał rejestracji bazy danych w Generalnym Inspektoracie ds. Ochronny Danych Osobowych.
5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia, w wiadomości e-mail wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług w tym celu Administrator przetwarza dane udostępnione w formularzu zamówienia ( imię nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy w przypadku przedsiębiorców nazwa firmy, NIP) lub w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie Newsletter. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.
6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do złożenia zamówienia dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania zakupu w sklepie internetowym.
7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych podanych przy realizacji zamówienia, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
• wezwania Użytkownika do niezwłocznej aktualizacji danych,
• natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
8. Administrator Sklepu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem przez osobom nieupoważnionym.
9. Administrator Sklepu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem przez osobom nieupoważnionym.

X Reklamacje.

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie:
• Wysyłając wiadomość email na adres: oil4you@oil4you.pl
• Listownie na adres siedziby firmy.
• lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Użytkownika formie.
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci Użytkowników równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail, adres korespondencji lub nr faksu.
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
9. Formularz Reklamacyjny jest Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
XI Rezygnacja ze świadczonych usług.
1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep ( rezygnacje z konta Użytkownika w Sklepie) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub w jakikolwiek inny dogodny dla Użytkownika sposób.
2. W dniu upływu Okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Sklep zaprzestaje świadczenia usług wobec Użytkownika.
3. Sklep może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku zaprzestania świadczenia usługi.
4. Sklep może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi w ciągu 7 dni po wezwaniu do zaprzestania naruszeń, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług.

XII Przepisy Końcowe.

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.oil4you.pl.
2. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.


2013 - oil4you.pl
Projekt: BxM Multimedia